Proiect OPTIMAR VISION CARE SRL

"Produsele Optimar sunt accesoriul perfect pentru o zi senină – Creșterea performanței și consolidarea pe piața prin investiții în noi tehnologii"

BENEFICIAR
OPTIMAR VISION CARE SRL în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru implementarea proiectului cu titlul „Produsele Optimar sunt accesoriul perfect pentru o zi senină – Creșterea performanței și consolidarea pe piața prin investiții în noi tehnologii”, COD MySMIS 103337

Cofinanțare Europeană
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității între întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi.

OBIECTIV GENERAL
Obiectivul general al proiectului: Creșterea performanței produselor OPTIMAR VISION CARE și consolidarea poziției pe piața de profil prin realizarea unei investiții pentru îmbunătățirea procesului tehnologic de fabricare / prelucrare a dispozitivelor oftalmice de corecție.

Obiectiv specific 1
Realizarea investiției prin achiziționarea a 2 echipamente avansate tehnologic pentru fabricare/prelucrare a dispozitivelor oftalmice de corecție

Obiectiv specific 2
Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților ce fac obiectul investiției, prin acțiuni specifice de management de proiect.

Obiectiv specific 3
Promovarea adecvată a surselor de finanțare necesare pentru implementarea investiției, prin acțiuni specifice de informare offline și online.